Home

Socio..wat? Sociologie! In deze wetenschap wordt de menselijke interactie bestudeerd. En als we het hebben over interactie, dan zijn er ook minstens twee actoren nodig die deze interactie in gang kunnen brengen. De taak van de socioloog bestaat eruit om na te gaan hoe het groepsverband tussen actoren onderling, het sociaal handelen gaat beïnvloeden. In het interageren tussen mensen onderling, worden immers bepaalde patronen en mechanismen herkend. En hoe vaak deze voorkomen, hangt af van interne en externe omstandigheden waarin de actoren leven alsook binnen de groep waartoe men een deel van uitmaakt.

Ik heet u bij deze van harte welkom op onze site. Mijn doel bestaat eruit om sociologen binnen Nederland met elkaar te verbinden en om te netwerken. Tevens wens ik via deze website sociologie toegankelijk maken voor een breder publiek. En uiteraard doen wij ook mee aan goede doelen en inzamelacties.

——- Update ——-

Binnenkort nieuwe casestudie: “Sociologie in de kinderkamer

Hoe gaan kinderen met elkaar om wanneer je ze in de kinderkamer laat spelen? Wie neemt de leiding? Hoe communiceren ze? En is er een verschil indien de kinderen deel uitmaken van eenzelfde gezin?

Speciale dank aan Emob4Kids voor het gratis mogen gebruiken van hun kinderkamers

——- / \ ——-

Hebt u nog vragen? Aarzel dan niet om contact op te nemen.
Sociologie
Dhr. J. Alsma
Groningen